Helpen jullie echt iedereen in nood, of maken jullie onderscheid?

Wij maken geen onderscheid. In alle 191 landen ter wereld waar het Rode Kruis aanwezig is, handelen we volgens dezelfde zeven grondbeginselen. Voor ons betekenen deze grondbeginselen dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid, dat mensen in de grootste nood als eerste geholpen moeten worden. Maar ook dat we géén onderscheid maken in geloof, nationaliteit, etniciteit, afkomst of politieke mening.