We erven de wereld niet van onze voorouders, we lenen haar van onze kinderen.

Greenpeace is een onafhankelijke en internationaal opererende milieuorganisatie die zich inzet voor een groene en vreedzame planeet. We zijn mensen met een missie. Met en namens miljoenen wereldverbeteraars gaan wij de confrontatie aan met grote bedrijven en overheden. Samen met onze donateurs hebben we de kracht, kennis, lef en doorzettingsvermogen om grote milieuproblemen bij de wortels aan te pakken.

Een duurzame wereld is nodig, beter en haalbaar. Om die verandering mogelijk te maken, moeten we de huidige wereldwijde machtsverhoudingen doorbreken.

Maak bundel

Wat willen we bereiken

Als wereldwijde organisatie richt Greenpeace zich op het oplossen van de belangrijkste klimaat- en milieuproblemen van deze tijd. We werken aan thema’s die bepalend zijn voor de gezondheid van ons klimaat en de biodiversiteit; het beschermen van bossen, het levend houden van oceanen en het verduurzamen van onze landbouw en industrie. Met deze focus halen we tastbare, belangrijke resultaten voor ons en toekomstige generaties. Maar zoals iedereen weet zijn we nog lang niet klaar. Diepzeemijnbouw bedreigt de oceanen, het Amazonewoud nadert een desastreus kantelpunt en verduurzaming loopt vertraging op door politiek geneuzel. Om het tij te kunnen keren, moet het tempo omhoog en moeten onze acties wereldwijd groter en krachtiger worden. En daar kunnen we elke steun bij gebruiken.

100% onafhankelijk

Iedereen kent ons van spectaculaire vreedzame acties zoals met rubberboten een olietransport blokkeren, vastketenen aan privévliegtuigen op Schiphol tegen deze zeer vervuilende vluchten en de grootste klimaatmars ooit. Deze acties zijn heel zichtbaar, maar hieraan gaan vaak maanden tot jaren aan gedegen onderzoek, lobby en onderhandelingen vooraf.
Veel van onze acties vergen een hele lange adem en daarmee veel geld en middelen. Sinds de oprichting van Greenpeace in 1971 nemen we principieel geen cent aan van overheden en bedrijven. We willen altijd onafhankelijk kunnen opereren en zijn daarom volledig afhankelijk van particuliere giften.

Hoe gaan wij te werk

We onderzoeken waardoor een milieuprobleem ontstaat en welke partijen het veroorzaken of verergeren. Hierin werken we samen met andere natuur- en milieuorganisaties en met slachtoffers van de klimaatcrisis. We onderzoeken wat de oplossing voor het probleem is en documenteren onze bevindingen. We maken de resultaten van ons werk openbaar, lobbyen voor veranderingen en komen in actie als het nodig is. Niet alleen veranderingen die het probleem aanpakken, maar het ook beëindigen. Dat kunnen we alleen met hulp van onze miljoenen supporters wereldwijd. Daarom is het belangrijk om zo veel mogelijk mensen te betrekken bij onze missie. Samen vormen we een krachtige beweging die het verschil kan maken.

Onze missie

We stellen grote milieuproblemen aan de kaak en stimuleren duurzame oplossingen door wetenschappelijk onderzoek, lobby, demonstraties en vreedzame en inventieve confrontaties.

Onze kernwaarden

We worden gedreven door liefde voor onze blauwgroene planeet. We willen de natuur beschermen en natuurlijk ook de mensen die slachtoffer zijn van de klimaatcrisis en het verlies van biodiversiteit. Vol energie richten we ons op resultaat: er zijn oplossingen voor milieuproblemen en die proberen we zo snel mogelijk te bereiken. We laten ons leiden door de volgende kernwaarden:

  • Greenpeace is principieel vreedzaam. Al onze acties zijn vreedzaam, ook als ze uitdagend zijn.
  • We durven eerlijk te zijn over de grenzen van de draagkracht van onze aarde. Greenpeace toont lef. We zijn als getuige aanwezig op de plek van de misstand en beschermen de planeet met lijf en leden. En dankzij onze schepen komen we overal.
  • Greenpeace is creatief en vasthoudend in het aankaarten van milieumisstanden en gaat de dialoog aan over probleem en oplossing, om te komen tot een leefbaar milieu. We geven niet op tot onze doelen zijn bereikt.
  • Greenpeace wordt gesteund door individuele supporters. We zijn politiek en religieus onafhankelijk en accepteren geen giften van bedrijven of subsidies van overheden.
  • Greenpeace gelooft in de kracht van grote groepen mensen die samen een omslag kunnen bewerkstelligen. De toekomst van het milieu ligt in de handen van miljoenen mensen over de hele wereld die onze overtuiging delen. Samenwerkend met anderen kunnen we milieuproblemen aanpakken en oplossen.

Wereldwijde impact in 2023

Campaigners van Greenpeace over de mijlpalen die we samen met onze supporters hebben gerealiseerd in 2023.

Schiphol stopt met privévluchten

‘Dat Schiphol zelf van de privéjets af wil, is voor mij de overwinning van het jaar. En dat de luchthaven ook nog alle nachtvluchten en plannen voor een nieuwe landingsbaan schrappen, maakt het helemaal mooi. Maar Schiphol kon natuurlijk niet anders, na de enorme publieke druk die we samen met onze supporters en bondgenoten organiseerden. Nu blijven we campagne voeren tot Schiphol aan de ‘Parijs’-afspraken voldoet en Nederland het totale aantal vluchten drastisch inkrimpt.’

Maarten de Zeeuw

Bossenwet doorbraak van het jaar

‘We hebben er drie jaar campagne voor gevoerd, 1,2 miljoen mensen tekenden onze petitie en op 29 juni was het dan zover: de Europese bossenwet werd officieel van kracht. Een historische stap dichter bij ontbossingsvrije producten! Bedrijven krijgen nog anderhalf jaar de tijd om aan de wet te voldoen, maar vanaf december 2024 moeten ze precies kunnen aantonen waar hun grondstoffen vandaan komen én dat daarvoor geen bos is verwoest. Heel goed nieuws voor de mensen en dieren in het Amazonewoud en de regenwouden.’

Sigrid Deters

Historisch verdrag voor oceanen

‘De handtekening van 180 wereldleiders onder een wereldwijd oceanenverdrag is misschien wel de grootste overwinning ooit op het gebied van natuurbehoud. Met dit verdrag in de hand kunnen regeringen wereldwijd zeereservaten instellen. Zo kunnen ze zich houden aan een cruciale afspraak dat minstens 30% van alle oceanen in 2030 beschermd zal zijn. Nu is het zaak dat minstens zestig landen het oceanenverdrag tot wet verklaren. Met uw steun dringen we er bij regeringen op aan om het verdrag met spoed te ondertekenen.’

Tom Grijsen

‘Spot de gifwolk’ bij Tata Steel

‘Via het online meldpunt ‘Spot de Gifwolk’, zijn in 2023 ruim 5.900 meldingen gedaan van giftige uitstoot door Tata Steel. Daarbij ging het om 439 gifwolken die we aan de omgevingsdienst doorgaven. De dwangsom van € 100.000 per overtreding is peanuts voor de multinational, maar bij vijftien van deze wettelijk verboden gifwolken moet de provincie Noord-Holland Tata Steels vergunning intrekken. En dat is ons doel: we willen dat de meest ziekmakende onderdelen van het bedrijf, de twee kooksfabrieken, per direct gesloten worden.’

Maarten de Zeeuw

Palmoliebedrijven druipen af

‘De Awyu-gemeenschap uit West-Papoea behaalde in september, met juridische steun van Greenpeace, een klinkende overwinning op twee palmoliebedrijven. Na zes maanden strijd verwierp een rechtbank in Jakarta een rechtszaak die was aangespannen door de bedrijven. De bedrijven, die helaas al bijna 9.000 hectare inheems bosgebied kapten, moeten nu stoppen met hun ontbossing. Het vonnis kan ruim 65 duizend hectare ongerept regenwoud redden. Een grote overwinning voor de inheemse gemeenschappen wier economische, sociale en culturele rechten werden geschonden.’

Sigrid Deters

Olieramp afgewend

‘De roestende olietanker FSO Safer is in augustus eindelijk onschadelijk gemaakt. Na drie intense weken zijn meer dan een miljoen olievaten van deze tikkende tijdbom voor de kust van Jemen veilig overgebracht naar een nieuw schip. Greenpeace heeft zich in de jarenlang sterk ingezet voor een oplossing om een ongekende ramp te voorkomen die mens en het milieu in de wijde omtrek zou vervuilen. De olie-industrie, die verantwoordelijk was voor de olie in het schip, vertikte het om haar eigen rotzooi op te ruimen. Maar de VN-lidstaten, Nederland voorop, bundelden hun krachten en wendden een ramp af die het hele Midden-Oosten bedreigde.’

Tom Grijsen

‘Voor mij is Greenpeace dé organisatie die zich inzet voor onze aarde.’
‘Jullie vechten voor een goede zaak, daar wil ik graag bij helpen door jullie te steunen.’
‘Omdat jullie voor het klimaat en milieu staan en in toenemende mate succes hebben, mede dankzij de legale strategie!’
‘Omdat Greenpeace een van de weinige is die er daadwerkelijk iets aan kan doen.’
‘Het lef en de passie die Greenpeace toont bij het opkomen voor hun visie is meer dan geweldig.’
‘Greenpeace is goed en doet belangrijk werk. Ik voel me gewoon verplicht hieraan bij te dragen, anders ben ik voor mijzelf niet geloofwaardig.’
‘Jullie zijn transparant en zetten je voor de volle 100% in. Ook sluit de visie volledig aan bij hoe ik in deze wereld sta. Ik volg jullie al sinds ik een kind was en mijn droom was om voor jullie actie te voeren. Nog steeds staan jullie er, maken zaken waar en zorgen jullie voor nog meer bewustwording.’
‘Goed doel waar ik eigenlijk mentaal al jaren achter sta, maar nog maar sinds zeer kort dus ook financieel voor kan supporten.’
‘Het is belangrijk dat we in onze campagnes naast de mensen gaan staan die het hardst worden getroffen door milieuvervuiling, klimaatgeweld en het verlies van natuur. Of dat nu Inheemse inwoners van het Amazonewoud zijn, inwoners van Bonaire, die een vijfde van hun eiland langzaam maar zeker onder water zullen zien verdwijnen, of de omwonenden van Tata Steel. Mensen zijn daarmee onze grote inspiratiebron. Samen staan we sterk. Samen houden we onze planeet groen en leefbaar, voor alle mensen die nu leven én voor onze kinderen en kleinkinderen. De urgentie voor klimaat en natuur voelt u waarschijnlijk net zo sterk als wij. Samen kunnen we politici en CEO’s overtuigen. Helpt u ons politiek en bedrijfsleven bij de les houden?’
Marieke Vellekoop en Andy Palmen - Directie Greenpeace Nederland