UNICEF helpt elk jaar miljoenen kinderen.

We bieden hulp bij acute nood en hulp op de lange termijn. Samen maken we het verschil voor ieder kind. Voor nu én morgen. Overal ter wereld groeien momenteel veel kinderen op in moeilijke omstandigheden. Ze worden geconfronteerd met ondervoeding, gebrek aan onderwijs, geweld, armoede, en andere uitdagingen. Deze kinderen hebben vaak geen toegang tot essentiële zorg, zijn kwetsbaar voor misbruik en kinderarbeid, en leven in voortdurende onzekerheid. UNICEF is er voor deze kinderen. 

Samen zorgen we ervoor dat ieder kind, kind kan zijn. Altijd en overal. Jouw inzet heeft vandaag impact en geeft kinderen hoop op een betere toekomst.

Maak bundel

Voor nu én morgen

We bieden hulp bij acute nood én hulp op de lange termijn. Dit betekent dat we bij acute ondervoeding voor levensreddende middelen en voeding zorgen én ons hard maken voor het verbeteren van het voedingsbeleid van overheden. Dat we zorgen voor de opvang van kinderen op de vlucht én zorgen dat school gewoon door kan blijven gaan. Noodhulp en structurele hulp zijn bij UNICEF onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zorgen dan ook voor directe hulp en hulp voor de lange termijn.

Impactvol

Onze aanpak is groots en impactvol: dankzij uitgebreide samenwerkingen en de steun van de VN, kunnen we kinderen bereiken in maar liefst 192 landen wereldwijd.
Wij adviseren regeringen, overtuigen bedrijven en lobbyen bij wereldleiders voor het waarborgen van kinderrechten. We zorgen voor duurzame oplossingen en ruimen obstakels uit de weg. Daarbij geven wij nooit op. We veranderen de spelregels.

Samen bereiken we meer

Op deze manier bereikt UNICEF meer, voor meer kinderen en op meer plekken dan wie ook. We voeden, beschermen en scholen elk jaar miljoenen kinderen. Voor, tijdens en na een humanitaire ramp zijn we er en we blijven zolang dat nodig is. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind, kind kan zijn. Altijd en overal.

📚

Onderwijs

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Te veel kinderen gaan helaas nog niet naar school, en op te veel plekken is de kwaliteit van het onderwijs niet goed genoeg.

Wat we doen voor direct resultaat

We repareren kapotte schoolgebouwen of zetten tijdelijke onderwijstenten neer.
We zorgen in een crisissituatie voor lesmateriaal zoals rugzakken, pennen en schriften.
We zorgen voor menstruatiepakketten en sanitaire voorzieningen op scholen.

🥢

Voeding

Het is onze droom dat alle kinderen structureel goede voeding krijgen om zich geestelijk en lichamelijk optimaal te ontwikkelen. Door goede voeding groeien kinderen beter, verbeteren hun schoolprestaties en vergroten ze hun kans om later een baan te vinden.
UNICEF zet alles op alles om ervoor te zorgen dat ieder kind goed gevoed kan zijn. In 2022 voerden we samen met onze partners voedingsprogramma’s uit in zo’n 141 landen, bestemd voor baby's, kinderen, jongeren en (aanstaande) moeders.

💧

Water

Elke dag overlijden meer dan 1000 kinderen onder de vijf jaar aan oorzaken die te maken hebben met vervuild water, het ontbreken van sanitair en slechte hygiënische omstandigheden.
Sinds 2000 hebben 2,5 miljard mensen toegang gekregen tot veilig beheerd drinkwater door UNICEF en haar partners. Helaas zijn er nog steeds 648 miljoen kinderen die geen toegang hebben tot veilig beheerd water.

⛑️

Noodhulp

In noodsituaties zijn kinderen het meest kwetsbaar. Zij hebben recht op hulp, direct en zonder belemmeringen. Kinderen hebben in alle omstandigheden voeding, water, zorg en onderwijs nodig en moeten koste wat kost worden beschermd tegen geweld, uitbuiting en misbruik. We werken wereldwijd en kunnen daardoor vrijwel altijd direct noodhulp bieden.
UNICEF is er voor, tijdens en na rampen en conflicten. We werken nauw samen met overheden en andere hulporganisaties om zoveel mogelijk kinderen in nood te bereiken. In 2022 heeft UNICEF hulp geboden tijdens 442 humanitaire crises in maar liefst 128 landen.   

Missie en visie

UNICEF biedt wereldwijd hulp aan kinderen
Als ’s werelds grootste kinderrechtenorganisatie biedt UNICEF hulp bij acute nood én hulp op de lange termijn. Dit betekent dat we bij acute ondervoeding voor levensreddende, therapeutische voeding zorgen én ons hard maken voor het verbeteren van het voedingsbeleid van overheden. Dat we zorgen voor de opvang van kinderen op de vlucht én zorgen dat school gewoon door kan blijven gaan. Noodhulp en structurele hulp zijn bij UNICEF nauw met elkaar verbonden.  

Wat hebben we bereikt

Het globale sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar is gedaald met 59% tussen 1990 en 2021: van 93 doden per 1.000 kinderen in 1990, naar 38 (ook per 1.000) in 2021.

Child stunting, ook wel groeiachterstand, is afgenomen in de laatste twee decennia. In 2000 was 33% van de kinderen onder de vijf jaar ‘stunted’. In 2022 was dit nog maar 22,3%.

In de laatste twintig jaar is het aantal kinderen dat niet naar school gaat afgenomen met 35%. In 2000 gingen 99 miljoen kinderen niet naar school; in 2020 waren dat er nog 64 miljoen. Deze cijfers hebben betrekking op kinderen in de basisschool.

“Samen komen we op voor de rechten van ieder kind. Ons verhaal is een verhaal van hoop, en iedereen moet het horen!”
Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland