CARE bestrijdt armoede door ongelijkheid tegen te gaan.

We ondersteunen mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. We doen wat nodig is. Waar anderen stoppen, gaan wij door. Van noodhulp tot trainingen in ondernemerschap. En dat werkt. We geloven in een wereld waarin armoede is overwonnen en waarin mensen in waardigheid en veiligheid met elkaar leven.

CARE Nederland is onderdeel van CARE International, een internationale hulporganisatie die actief is in meer dan 100 landen. Voortgekomen uit Amerikaanse voedselhulp aan Europa na de Tweede Wereldoorlog, zetten we ons al bijna 80 jaar in voor hen die dat het hardst nodig hebben.

Maak bundel

Wat we doen

Noodhulp

Bij een ramp of oorlog hebben we maar één prioriteit: levens in veiligheid brengen. Samen met de bewoners van het gebied, lokale overheden en partnerorganisaties, beoordelen we wat het hardst nodig is en bepalen we de noodhulp.

Vrouwenrechten

Er is een direct verband tussen armoede en ongelijkheid. Door te werken aan gelijke rechten voor vrouwen, pakken we armoede bij de wortel aan. Vrouwen hebben wereldwijd minder kansen en mogelijkheden om een goed bestaan op te bouwen. De aanpak van CARE kenmerkt zich door speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes.

Duurzaam bestaan opbouwen

De impact van de klimaatcrisis is enorm. Dat zien we terug in de vorm van mislukte oogsten, extreem weer en overstromingen. Met de juiste steun kunnen mensen zich aanpassen en worden levens gered. Door samen te werken met gemeenschappen om zich aan te passen aan de klimaatcrisis voorkomen we dat armoede en ongelijkheid verder toenemen.

In 2023 hebben we met CARE Nederland ruim één miljoen mensen bereikt.

Onderdeel hiervan:

  • Bijna 200.000 mensen kregen schoon water door projecten van CARE

  • 36.000 vrouwen startten een bedrijf dankzij een lening van CARE

  • Ruim 11.000 boeren werden door CARE getraind om hun oogsten te verbeteren

Missie CARE

CARE werkt wereldwijd om levens te redden, armoede te overwinnen en sociale rechtvaardigheid te bereiken.

Visie CARE

CARE streeft naar een wereld van hoop, inclusie en sociale rechtvaardigheid. Waarin armoede overwonnen is en waarin mensen in waardigheid en veiligheid met elkaar leven.