Vogels; we horen ze wel, maar we luisteren niet.

Het geluid van vogels maakt ons niet alleen gelukkiger, vogels hebben ons ook een hoop te vertellen. Hoe het met hen gaat, hoe het met het gebied gaat waarin ze leven en hoe het met ons gaat. Vogels zijn een belangrijke indicator van de staat van de aarde. Bovendien kunnen we een hoop van vogels leren; over wonen in totaal uiteenlopende omgevingen, over succesvolle overlevingsstrategieën, maar vooral over hoe we als mensen kunnen samenleven met de natuur.

Maak bundel

📚

Kennis beschikbaar stellen

Vogelbescherming ‘vertaalt’ wetenschappelijk onderzoek en voorbeeldprojecten naar bruikbare handvatten om vogels en natuur te beschermen voor overheden, organisaties en particulieren.

🌎

Van achtertuin tot Afrika

Vogels en natuur houden zich niet aan mensengrenzen. Alleen daarom al beschermt Vogelbescherming vogels waar het slecht mee gaat niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten.

🪺

Nieuwe oplossingen

Vogelbescherming biedt nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen door uit te gaan van wat vogels en natuur ons vertellen. Zo werken we met bouwers aan een natuurvriendelijke stad en boeren aan een natuurinclusieve landbouw.

🐦

Vogels beschermen is een zaak van lange adem

Vogelbescherming werkt vasthoudend aan de beste maatregelen voor vogels en natuur, zoals in het verleden voor moerasvogels, natuurherstel in de Westerschelde, stadsvogels, IJsselmeer en Waddenzee.

Vogelbescherming Nederland door de jaren heen

1899

Twee vrouwen, Cécile en Elsa, vonden dat het afgelopen moest zijn met de gruwelmode van dode vogels op hoeden. Vanuit deze emotie en overtuiging is Vogelbescherming Nederland ontstaan.

1912

Vogelbescherming Nederland staat aan de wieg van de eerste Vogelwet in Europa. Door beïnvloeding van wetgeving en beleid genieten in één klap bijna alle inheemse vogelsoorten wettelijke bescherming.

1979

Vogels en hun leefgebieden houden zich niet aan landsgrenzen. Vogelbescherming Nederland initieert de Vogelrichtlijn: een methodiek om vogels en hun leefomgeving te beschermen. Deze methodiek vormde de basis voor het Natura 2000-plan: een grenzen overstijgend, Europees netwerk van natuurgebieden waarin bepaalde vogels, dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd worden om de biodiversiteit te behouden.

1993

Ondanks verbeteringen voor veel vogels en hun leefgebieden worden wereldwijd 1000 vogelsoorten met uitsterven bedreigd. Vogelbescherming Nederland is mede-oprichter van de organisatie BirdLife International; zo kan samen met 114 andere landen een dam worden opgeworpen tegen de achteruitgang van de vogelstand.

2011

Samen met vogelvriendelijke boeren en bedrijven worden boerenlandvogels geholpen met wat ze nodig hebben: voedsel, rust en bescherming. Door samenwerking en verbinding tussen mensen en partijen kan optimale bescherming van vogels en natuur plaatsvinden.

Visie

Wij geloven dat vogels ons veel te vertellen hebben.

Missie

Wij willen mensen inspireren om naar vogels te luisteren.

Vogelbescherming wil in 2024...

🎯

Meer grond beschikbaar krijgen voor een natuurlijk platteland, waardoor weidevogels, akkervogels en erfvogels profiteren.

🎯

In de belangrijkste natuurgebieden van Nederland, zoals de Waddenzee, starten projecten om vogels meer ruimte te geven om te broeden, te rusten en eten te vinden.

🎯

Via het Jaar van de Huismus gemeenten aanzetten opengroen in te richten voor vogels en biodiversiteit.

🎯

Gemeenten aanzetten tot natuurinclusief bouwen. In de Sahelregio duurzaam natuurherstel verder stimuleren voor trekvogels en bevolking.

🎯

Beschermingsprogramma’s voor kustvogels in West-Afrika stimuleren.

🎯

Iedereen in Nederland stimuleren iets in de eigen omgeving voor vogels en natuur te doen, zoals het vergroenen van tuin en balkon.
"Investeren in natuurkwaliteit loont. Niet alleen om de biodiversiteit te herstellen, maar ook economisch. Tenminste als je koerst op feiten in plaats van onderbuikgevoelens. Als voorvechter voor natuur in Nederland, voel ik me vaak een roepende in de woestijn. Cynisch genoeg is een biodiversiteitswoestijn precies waar we in Nederland op afstevenen. Niet alleen zeldzame soorten dieren en planten hebben het moeilijk, maar ook voorheen heel gewone als de kievit en de argusvlinder. Dat doembeeld doet tegenstanders van natuurbeleid schijnbaar weinig.”
Mette Vreeken, medewerker van Vogelbescherming
"Als Stadsvogeladviseur ben ik ook de oren en ogen van Vogelbescherming in een gemeente. Zo geef ik gevraagd en ongevraagd advies. Vogelbescherming krijgt ook veel vragen van particulieren, zoals ‘waar hang ik op mijn erf een uilenkast op?’ of ‘hoe geef ik gierzwaluwen onderdak?’ Of, we willen met onze school het schoolplein vergroenen. Zulke vragen worden doorgespeeld naar de Tuinvogelconsulent of Stadsvogeladviseur in de buurt.”
Doris (28), Vrijwillig Stadsvogeladviseur

Nog meer weten over Vogelbescherming Nederland?

mijnvogeltuin.nl
mijnvogelvinder.nl
zuivelwijzer.nl

Heb je een vraag? Ga met ons in gesprek. Contactformulier Vogelbescherming | Vogelbescherming. Of bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op 030-6937700.