Wereldwijd strijden mensen voor gelijkheid. Ze eisen een wereld die duurzaam, eerlijk, veilig en inclusief is voor iedereen. Oxfam Novib staat achter deze moedige mensen die op hun eigen manier strijden tegen de groeiende verschillen. Tegen onrecht. Tegen klimaatverandering, dat de meest kwetsbaren het hardst raakt. Mensen die opkomen voor eerlijke lonen. Voor het recht zichzelf te kunnen zijn.

Maak bundel
Eerlijke belastingen en prijzen

Oneerlijke systemen vergroten de kloof tussen rijk en arm. We strijden samen met moedige mensen wereldwijd om die systemen te veranderen. Samen staan we op voor een wereld waarin welvaart gelijk is verdeeld.

Gendergelijkheid

Gelijkheid kan pas bestaan als iedereen gelijke kansen heeft. Daarom werken wij aan een samenleving waarin plek is voor iedereen om zich uit te spreken, te organiseren en samen te komen. Ongeacht gender, seksuele geaardheid, kleur, leeftijd, geloof en lichamelijke of verstandelijke mogelijkheden.

Klimaatrechtvaardigheid

Klimaatverandering houdt ongelijkheid in stand. Want de mensen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis, worden het hardst getroffen door de gevolgen ervan. Dat is oneerlijk. Daarom staan wij achter de mensen die strijden voor klimaatrechtvaardigheid.

Noodhulp

Rampen raken de meest kwetsbare mensen vaak het hardst. In levensbedreigende situaties heeft iedereen evenveel recht op noodhulp, waar ook ter wereld.

Wat hebben we bereikt

Samen met miljoenen mensen strijden we voor een wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht gender, afkomst of huidskleur.

Een wereld die voor iedereen veilig is. Waarin de inkomenskloof krimpt in plaats van groeit. En waar klimaatverandering harder en eerlijker wordt aangepakt. Problemen als honger, ongelijkheid en klimaatverandering kunnen we alleen oplossen als overheden, bedrijven, organisaties en moedige mensen wereldwijd de handen ineenslaan. Samen pakken we de oneerlijke machtsstructuren aan, en de systemen die ongelijkheid en onrechtvaardigheid in stand houden.

De strijd voor gelijkheid voeren we ook in Nederland. We komen op voor het recht om te zijn wie je bent, roepen supporters op om mee te lopen in de Pride Walk en de Feminist March en om Keti Koti te vieren.

We voeren campagne om de superrijken eerlijk te belasten én de bedrijven die superwinsten maken dankzij de corona- en de energiecrises. Ook eisen we dat onze overheid en grote bedrijven eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen voor de klimaatcrisis.

In 2023 maakte Oxfam Novib zich samen met miljoenen mensen in de hele wereld sterk voor gelijkheid. Na de verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië, voor de mensen in Gaza, maar ook in de extreem droge Hoorn van Afrika waar dappere veehouders als Ali een nieuw bestaan opbouwen. We staan achter klimaatactivisten als Mamadou, de vlogger die vanuit Senegal een krachtig geluid laat horen: wij willen klimaatrechtvaardigheid! We steunen de strijd van Holiness, de stoere doorzetter uit Kenia die vecht voor een eerlijk inkomen voor vrouwen in de kleinschalige mijnbouw. En we zijn trots op de Egyptische Nada Rady, die haar eigen succesvolle onderneming startte in een door mannen gedomineerde wereld.

Missie & visie

Oxfam Novib staat achter de mensen die opstaan voor gelijkheid. Mensen die op hun eigen manier strijden tegen de groeiende verschillen. Tegen onrecht. Tegen klimaatverandering, dat de meest kwetsbaren het hardst raakt. Mensen die opkomen voor eerlijke lonen. Voor het recht zichzelf te kunnen zijn.

We helpen met geld. Met kennis. Met lef. Met onze duizenden medewerkers en partners. En onze miljoenen supporters. Want alleen met elkaar pakken we ongelijkheid aan bij de wortel. Om zo de systemen die daarachter zitten voor eens en altijd te veranderen.

Dat doen we door te werken aan een wereld die inclusief, veilig, rechtvaardig en duurzaam is. Samen strijden we voor een wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht gender, afkomst of huidskleur. Een wereld die voor iedereen veilig is; waarin de inkomenskloof krimpt in plaats van groeit; waar klimaatverandering harder en eerlijker wordt aangepakt. Sta op en doe mee. Samen strijden we voor gelijkheid.

Doelen

94% van jouw donatie gaat naar projecten voor gelijkheid en armoedebestrijding. Wij strijden samen voor gelijkheid door ons te richten op vier kernthema's, vier voorwaarden voor een rechtvaardige wereld: gelijk, groen, veilig en eerlijk.

Eerlijk

 • We streven naar een economie die gericht is op welzijn en duurzaamheid.

 • We pleiten voor een eerlijk belastingsysteem en voeren de druk op overheden op om belastingontwijking harder aan te pakken.

 • We roepen overheden en farmaceuten op om te zorgen voor eerlijke toegang tot gezondheidszorg en vaccins voor iedereen, overal ter wereld.

 • We staan achter de mensen en organisaties die overheden en bedrijven ter verantwoording roepen.

 • We eisen eerlijke prijzen van bedrijven en strijden tegen uitbuiting in productieketens. Met campagnes als Behind the Barcodes en de Eerlijke Geldwijzer richten we ons op multinationals maar ook op Nederland en de EU.

 • We ondersteunen alternatieve bedrijfsmodellen en kleine ondernemingen die eerlijk en duurzaam werken en produceren.

 • We maken wereldwijd deel uit van en versterken bewegingen die zich inzetten voor een eerlijke verdeling en duurzaamheid.

Gelijk

 • We staan achter jongeren die hun toekomst in eigen hand nemen.

 • Samen met vrouwen, mannen, non-binaire personen en jongeren strijden we voor gendergelijkheid.

 • We staan achter activisten en organisaties die strijden voor gelijke kansen, rechten en mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor vrouwenrechten en rechten van LHBTQIA+ personen.

 • We versterken de stem van gemarginaliseerde groepen in het publieke debat en bieden hen een podium.

 • We verbinden actiegroepen en bewegingen die open staan voor activisten in al hun diversiteit in kwetsbare landen, maar ook in Nederland.

 • We begeleiden activisten en hun groepen in het navigeren van de beperkte maatschappelijke ruimte om op te komen voor hun rechten en beleid te beïnvloeden.

Groen

 • We eisen een eerlijk internationaal klimaatbeleid waarbij overheden van rijke en industriële landen financiële steun geven aan kwetsbare landen.

 • We geven kleine boeren de middelen om zich te weren tegen een veranderend klimaat, als gevolg van de klimaatcrisis.

 • Als onderdeel van de klimaatbeweging staan we samen wereldwijd en in Nederland op tegen treuzelende machthebbers en grote vervuilers.

 • We steunen activisten en de oorspronkelijke bewoners in kwetsbare gemeenschappen die in actie komen voor hun landrechten.

 • Samen met jou eisen we een toekomst waarin klimaatrechtvaardigheid centraal staat, opdat de rekening van de crisis niet komt te liggen bij de meest kwetsbaren en toekomstige generaties.

Veilig

 • Samen met partnerorganisaties bieden we levensreddende noodhulp bij natuurrampen, oorlogen en crisissituaties. We zorgen
 • onder meer voor eten, schoon water en sanitaire voorzieningen.

 • We dragen bij aan duurzame en eerlijke oplossingen voor vrede.

 • We ondersteunen mensen in de getroffen landen bij de wederopbouw na een natuurramp of conflict.

 • We werken samen met de bewoners en gemeenschappen uit getroffen landen om zich weerbaarder te maken in noodsituaties.

 • We strijden met activisten en partnerorganisaties voor de menswaardige opvang van mensen op de vlucht.

 • Met gelijkgestemden roepen we overheden en strijdende partijen op om het internationaal humanitair recht te respecteren.