GiftShift B.V., gevestigd aan de Vossegatselaan 66, 3583 RV te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.giftshift.nl

Vossegatselaan 66

3583 RV Utrecht

Thierry de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van GiftShift B.V. Hij is te bereiken via thierrydegroot@giftshift.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

GiftShift B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij het aanmaken van een account:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer (enkel na het doen van een donatie of het instellen van een maandelijkse donatie)

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij optioneel verwerken als de gebruiker dit in diens account-omgeving aangeeft:

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

GiftShift B.V. gebruikt social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

GiftShift B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou zoals geloofsovertuiging, geaardheid of medische gegevens.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@giftshift.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GiftShift B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling via onze Payment Service Provider, te weten Stripe.

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– GiftShift B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– GiftShift B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

GiftShift B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GiftShift B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren, naast wettelijk geregelde termijnen, de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • 2 jaar voor accountgegevens van inactieve accounts.

Delen van persoonsgegevens met derden

GiftShift B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GiftShift B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GiftShift B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GiftShift B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt GiftShift B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

De volgende derden verwerken jouw gegevens in onze opdracht:

  • “Stripe” voor het uitvoeren van betalingen. Stripe Inc. is een Payment Service Provider gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. “Stripe” verwerkt betaalgegevens (bank- of creditcardnummer, voor- en achternaam, e-mailadres).
  • “Levi9” slaat gegevens op in een database in opdracht van GiftShift. Levi9 Global Sourcing B.V. is een IT service bedrijf gevestigd in Nederland. “Levi9” verwerkt persoonsgegevens (e-mail adres, adresgegevens, voor- en achternaam, geslacht).
  • “Amazon” voor het opslaan en verwerken van Data. Amazon.com Inc. is een technology bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. “Amazon” verwerkt persoonsgegevens (e-mail adres, adresgegevens, voor- en achternaam, geslacht).
  • “Google” voor het bijhouden van statistieken. Google LLC is een technologiebedrijf gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. “Google” verwerkt persoonsgegevens (IP-adres, e-mail adres).

 

GiftShift B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GiftShift B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GiftShift B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je grotendeels zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Hier is het ook eenvoudig mogelijk om je eigen account geheel te verwijderen. Dit doe je door onder ‘Mijn gegevens’ op de knop ‘Account verwijderen’ te klikken en dit te bevestigen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@giftshift.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. GiftShift B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

GiftShift B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GiftShift B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@giftshift.nl.