Blijf zien waar je van houdt!

In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen een oogaandoening. Dat aantal stijgt explosief, terwijl veel oogziekten te voorkomen zijn.

Het Oogfonds zet zich in om blindheid en slechtziendheid te voorkomen. Dat doen wij door het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar diagnose, preventie en behandeling van oogaandoeningen. Ook geven we voorlichting over oogziekten, met als doel een goede ooggezondheid.

Maak bundel

Wat maak jij als donateur mogelijk?

🔬

Meer wetenschappelijk oogonderzoek

Jullie als donateurs maken het mogelijk dat wij wetenschappelijke onderzoeken kunnen financieren. Wetenschappelijke oogonderzoeken zijn innovatief en ook kostbaar, maar zo nodig! Denk aan onderzoek om beschadigd hoornvlies te herstellen of de inzet van kunstmatige intelligentie om glaucoom of maculadegeneratie op te sporen. Maar ook gentherapie of netvlies op een chip. Om doorbraken te realiseren en de vooruitzichten voor mensen met een oogaandoening te verbeteren, moeten we meer investeren in oogonderzoek. Draag daarom bij aan meer wetenschappelijk oogonderzoek.

👩‍🏫

Meer voorlichting over ooggezondheid

Het Oogfonds geeft voorlichting over hoe je goed voor je ogen kunt zorgen. 50% van de oogaandoeningen is te voorkomen door preventie en voorlichting. Daarom willen wij nóg meer aandacht voor gezonde ogen. Jullie als donateurs kunnen dit mogelijk maken.

Het Oogfonds wil dat niemand meer slechtziend zal zijn. Alles wat wij doen, draagt bij aan het bereiken van dat doel.

Om concreet en succesvol aan deze missie te kunnen werken, heeft het Oogfonds kaders en randvoorwaarden vastgesteld voor haar positionering en werkwijze.

Onze visie op HOE wij ons werk willen doen, luidt als volgt:
Het Oogfonds werkt ambitieus aan een samenleving waarin blindheid en slechtziendheid niet meer voorkomen. Dat doen wij door in toenemende mate effectief, patiëntgericht, innovatief en veelbelovend wetenschappelijk onderzoek te financieren.
Als belangrijkste financier van dergelijk onderzoek in Nederland, werken wij prettig samen met vele partijen in de oogwereld, vanuit de overtuiging dat je sámen meer bereikt.
Door de oogwereld worden wij gezien als een verbinder, als energieke partner die het voortouw neemt.

Wij beseffen dat verlies van het gezichtsvermogen in veel gevallen voorkomen kan worden door tijdige opsporing en behandeling van oogaandoeningen. Daarom geven wij algemene voorlichting aan het Nederlandse publiek over oogziekten, met als doel een goede ooggezondheid.

Wij vallen op, wij zijn innovatief, wij communiceren doelgroepgericht en effectief. Wij zijn transparant en weten nieuws over onderzoek en preventie echt binnen te laten komen bij de doelgroepen. Daardoor worden wij terecht gezien als autoriteit. Als hét fonds dat het verschil maakt, en waar je donatie of nalatenschap echt effect heeft.

Het Oogfonds wordt alom gezien als hét fonds rondom ooggezondheid.

Blijf zien waar je van houdt!

1.200.000 mensen met een oogaandoening in Nederland

300.000 Nederlanders zijn blind of slechtziend

50% van de oogaandoeningen is te voorkomen door preventie en voorlichting