Op de wereld om elkaar te helpen

“In Oeganda kampen we door klimaatverandering met steeds extremere droogte. Daardoor groeit onze voedselonzekerheid en armoede. Ik probeer samen met de lokale bevolking dat tij te keren. Sluit je aan bij mijn missie: een betere wereld voor ons allemaal!”

Ronald Bashabe, medewerker in Oeganda

Create bundle

Gezondheidszorg

Met beter toegeruste klinieken en goed opgeleid personeel kunnen meer mensen naar een dokter, meer moeders veilig bevallen en kinderen worden gevaccineerd.

Onderwijs

Kinderen die hun basisschool afmaken hebben aanzienlijk meer kans op een goede toekomst. Daarom investeren we in kwalitatief goed onderwijs voor jongens én meisjes.

Voedsel en inkomen

In kwetsbare gebieden helpen we mensen zodat ze zelf voor voldoende voedsel en inkomen kunnen zorgen. En we stimuleren ondernemerschap door b.v. trainingen en leningen.

Noodhulp

We bieden noodhulp aan mensen die getroffen zijn door een ramp. Denk daarbij aan de eerste basisbehoeften zoals water, voedsel en onderdak.

Missie & visie

Geloof jij net als wij dat een mooiere wereld begint met omkijken naar elkaar? Cordaid helpt wereldwijd mensen in nood, ver weg en dichtbij. Want wij geloven in en werken aan een eerlijke wereld waarin iedereen een menswaardig bestaan heeft en waarin we oog hebben voor elkaar.

“Als genderexpert bij Cordaid ondersteun ik vrouwen in de strijd voor hun rechten. In Afghanistan gaat dat om deelname aan het vredesproces. In onze gezondheidsprogramma’s gaat het om het recht op medische zorg en wat betreft educatie hechten we gigantisch veel belang aan onderwijs voor meisjes. Samen bouwen aan een rechtvaardige en inclusieve wereld geeft mijn werk betekenis en voldoening”
Anne Kwakkenbos, genderexpert bij Cordaid
“Ik ben er graag voor anderen. Niet alleen voor mijn eigen familie en vrienden maar ook voor mensen ver weg. Hen ontbreekt het vaak aan alles. Dat de wereld zo oneerlijk verdeeld is vind ik erg. Ik ben blij dat ik via Cordaid mee kan helpen om de wereld mooier te maken”
Ramona Grünberg, Donateur